Cherry Stars

Có sự bổ sung cực kì chất lượng của KHI và Huri từ HeroKing mùa trước, Cherry Stars được dự đoán sẽ bay cao tại mùa giải CFEL 2018 season 2 sắp tới.

CRS_Kuro Nguyễn Huy Hoàng thành tích các chỉ số

K/D

0

Headshot

0

Attack Points

0
CRS_Huri Lương Đức Tuấn thành tích các chỉ số

K/D

0

Headshot

0

Attack Points

0
CRS_S Hoàng Thiện Trí thành tích các chỉ số

K/D

0

Headshot

0

Attack Points

0
CRS_KIM Hoàng Anh Tuấn thành tích các chỉ số

K/D

0

Headshot

0

Attack Points

0
CRS_KHI Lê Anh Tiến thành tích các chỉ số

K/D

0

Headshot

0

Attack Points

0